มาพูดคุยถึงประเด็น โรคแทรกซ้อน ในผู้ป่วยเบาหวาน

0
74
โรคแทรกซ้อน

เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กัน ในส่วนของ การแทรกซ้อน ของหลอดเลือดเลือดขนาดเล็ก ในผู้ป่วยเบาหวาน ในส่วนของเท้ากัน

โรคแทรกซ้อน ในวารสารวิชาการนี้ ล่าสุดที่ออกมาปี 2021

สรุปว่า micro vascular complication ในส่วน nerve damage ( หรือการทำลายของเส้นประสาท) ในการตรวจมีความสำคัญมากเพราะมากกว่า 50 % แสดงอาการเพราะถ้าหาก ไม่ดูแลเท้า ให้ดี ( foot care ) จะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงก่อให้เกิดบาดแผลที่เท้าได้

การตรวจดูแลระบบประสาทจะเป็นการดูแลที่เจาะจงไปที่ระบบประสาท มากกว่า แต่ในการควบคุมระดับน้ำตาล จะเป็นการป้องกัน การแทรกซ้อน ของระบบประสาท ที่เสื่อมลง และ โรคแทรกซ้อนทางหัวใจด้วย ในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 สำหรับ ชนิดที่ 2 ก็จะชะลอการดำเนินการของโรคให้ช้าลง แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่สูญเสียความรู้สึกที่เส้นประสาทจะกลับ คืนมา แต่การควบคุมน้ำตาลทั้งการให้ยา และ ไม่ให้ยา เป็นการ ลดอาการปวดลง หรืออาการให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สำหรับการตรวจ Neuropathy Diabetic peripheral neuropathy (DPN)

โรคแทรกซ้อน

1 คนไข้ทุกคนจะได้รับการประเมินการตรวจระบบประสาท โดยมีการตรวจในระดับ small fibre เพื่อทำ pinprick and temperature sensation (ดูความรู้สึก ความแหลมคม และอุณหภูมิ )

2 ตรวจในระดับ large fibre เพื่อดู vibration sensation ดูความรู้สึกสั่นสะเทือน ใน อัตรา 128Hz

3. ตรวจในระดับ protective sensation เพื่อดูความรู้สึกในการป้องกันตรวจเอง เราจะใช้ 10g monofilament

การตรวจทั้งหมด จะเป็นการประเมิน ความเสี่ยงที่จะเกิดแผลที่เท้า และโอกาสในการถูกตัดเท้า เดี่ยวในหัวข้ออื่นๆจะขอเล่าต่อในตอนต่อไป อยากฝากให้ทุกท่านได้เป็นความรู้ว่า เท้าสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตครับ

หมอเฟิร์ส สิทธิพงษ์ Pod med , clinical adv pod

BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม

ขอบคุณรูปภาพจาก Asisto, Sanook

BKK Healthcare
BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม