ผู้ป่วยเบาหวาน มีความจำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าเบาหวานมากแค่ไหน ????

0
72
ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน มีความจำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าเบาหวานมากแค่ไหน ????

➡️ เราจะแบ่งตามความเสี่ยง ของการสูญเสียความรู้สึกที่เท้า, เท้าผิดรูป ปัญหาของหลอดเลือด ประวัติการมีแผลที่เท้า ตามการประเมินดังตาราง IWDGF classification

??ถ้าระดับ 0. ปกติ ตรงนี้เรายังให้ถือปฏิบัติในการใส่รองเท้าปกติ

??ระดับ ที่ 1 มีปัญหาด้านความรู้สึกที่เท้า สำหรับ รองเท้าขอให้ เหมาะสม มีแผ่นรองช่วยกระจายน้ำหนัก

??ระดับที่ 2 สูญเสียความรู้สึก มีเท้าผิดรูป มีปัญหาด้านหลอดเลือด หรือไม่มีก็ได้ รองเท้ามีความจำเป็นมาก รวมทั้งแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อกระจายแรงกด

??ระดับที่3 – 3A สูญเสียความรู้สึก เท้าผิดรูป มีหรือไม่มีปัญหาหลอดเลือด มีแรงกดฝ่าเท้าที่มาก จนกระทั่งเคยมีประวัติมีแผลที่เท้า ต้องมีการ ใส่รองเท้า ที่มี insole เฉพาะบุคคล และทำการ ลดแรงกด ที่แผ่นรองฝ่าเท้า และรองเท้าด้วย

??ระดับ 3b มีเท้าผิดรูปมากที่กลางฝ่าเท้า Charcot foot ไม่มีความรู้สึก มีแผล อาจจะต้องใส่รองเท้า ที่ เป็นรองเท้า Cam walker หรือรองเท้า บูธสำหรับลดแรงกด และประบพื้นแผ่นรองด้วย

??ระดับ 3c มีประวัติการถูกตัดเท้า จะต้องมีการทำแผ่นรองเฉพาะบุคคล และรองเท้า ที่เฉพาะบุคคลมากขึ้น

ผู้ป่วยเบาหวาน

??‍⚕️??‍⚕️อย่างไรก็ตามการประเมินเหล่านี้แพทย์ผู้ทำการดูแลจะทำการประเมินและให้คำแนะนำกับทุกท่านที่มีประวัติด้านเบาหวาน

??#ที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะอยู่เกณฑ์ระดับใด จะต้องหมั่นตรวจดูเท้าตนเองทุกวัน ว่ามีแผลหรือไม่ ใส่รองเท้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ก่อนใส่รองเท้าควรเช็คให้ดีว่ามีเศษใดๆในรองเท้าหรือไม่ เพื่อลดการเกิดแผล

??ด้วยความปรารถนาดี อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพเท้าที่ดี และมีความสุขในทุกช่วงก้าวจังหวะนะครับ

Dr. First Sittipong Pod Med clinical adv pod

BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม

ขอบคุณรูปภาพจาก Allwell Healthcare , medifeetthailand

BKK Healthcare
BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม