ผู้ป่วยเบาหวาน มีความจำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าเบาหวานมากแค่ไหน ????

0
45
ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน มีความจำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าเบาหวานมากแค่ไหน ????

➡️ เราจะแบ่งตามความเสี่ยง ของการสูญเสียความรู้สึกที่เท้า, เท้าผิดรูป ปัญหาของหลอดเลือด ประวัติการมีแผลที่เท้า ตามการประเมินดังตาราง IWDGF classification

👉👉ถ้าระดับ 0. ปกติ ตรงนี้เรายังให้ถือปฏิบัติในการใส่รองเท้าปกติ

👉👉ระดับ ที่ 1 มีปัญหาด้านความรู้สึกที่เท้า สำหรับ รองเท้าขอให้ เหมาะสม มีแผ่นรองช่วยกระจายน้ำหนัก

👉👉ระดับที่ 2 สูญเสียความรู้สึก มีเท้าผิดรูป มีปัญหาด้านหลอดเลือด หรือไม่มีก็ได้ รองเท้ามีความจำเป็นมาก รวมทั้งแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อกระจายแรงกด

👉👉ระดับที่3 – 3A สูญเสียความรู้สึก เท้าผิดรูป มีหรือไม่มีปัญหาหลอดเลือด มีแรงกดฝ่าเท้าที่มาก จนกระทั่งเคยมีประวัติมีแผลที่เท้า ต้องมีการ ใส่รองเท้า ที่มี insole เฉพาะบุคคล และทำการ ลดแรงกด ที่แผ่นรองฝ่าเท้า และรองเท้าด้วย

👉👉ระดับ 3b มีเท้าผิดรูปมากที่กลางฝ่าเท้า Charcot foot ไม่มีความรู้สึก มีแผล อาจจะต้องใส่รองเท้า ที่ เป็นรองเท้า Cam walker หรือรองเท้า บูธสำหรับลดแรงกด และประบพื้นแผ่นรองด้วย

👉👉ระดับ 3c มีประวัติการถูกตัดเท้า จะต้องมีการทำแผ่นรองเฉพาะบุคคล และรองเท้า ที่เฉพาะบุคคลมากขึ้น

ผู้ป่วยเบาหวาน

👨🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️อย่างไรก็ตามการประเมินเหล่านี้แพทย์ผู้ทำการดูแลจะทำการประเมินและให้คำแนะนำกับทุกท่านที่มีประวัติด้านเบาหวาน

🥰🥰#ที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะอยู่เกณฑ์ระดับใด จะต้องหมั่นตรวจดูเท้าตนเองทุกวัน ว่ามีแผลหรือไม่ ใส่รองเท้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ก่อนใส่รองเท้าควรเช็คให้ดีว่ามีเศษใดๆในรองเท้าหรือไม่ เพื่อลดการเกิดแผล

🥰🥰ด้วยความปรารถนาดี อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพเท้าที่ดี และมีความสุขในทุกช่วงก้าวจังหวะนะครับ

Dr. First Sittipong Pod Med clinical adv pod

BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม

ขอบคุณรูปภาพจาก Allwell Healthcare , medifeetthailand

BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม