ยาคุมฉุกเฉิน คืออะไร ควรทานตอนไหน

0
15
ยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉิน (Emergency contraceptive pills) เป็นยาเม็ดฮอร์โมนที่มีขนาดสูง ใช้สำหรับรับประทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกัน เพื่อลดโอกาสตั้งครรภ์ การคุมกำเนิดวิธีนี้จะให้ประสิทธิภาพภายใน 72 ชั่วโมง โดยจะไปรบกวนการตกไข่ หรือรบกวนการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิแต่หากได้รับการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้ว จะไม่สามารถป้องกันได้

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉินมี 2 วิธีหลักในการออกฤทธิ์ ได้แก่

 • การยับยั้งการตกไข่
 • การป้องกันการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิ

ยาคุมฉุกเฉินบางชนิดจะยับยั้งการตกไข่โดยการเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นจนไม่สามารถฝังตัวได้

ยาคุมฉุกเฉินบางชนิดจะป้องกันการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิโดยรบกวนการเคลื่อนตัวของอสุจิหรือทำให้ไข่ไม่สามารถปฏิสนธิกับอสุจิได้

ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉิน

ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรับประทานยา โดยยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงสุดหากรับประทานภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยมีประสิทธิภาพประมาณ 95% ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อรับประทานยาช้าลง โดยหากรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพประมาณ 85%

ผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน

ผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินที่พบบ่อย ได้แก่

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดศีรษะ
 • เวียนศีรษะ
 • อ่อนเพลีย
 • เลือดออกกะทันหัน

ผลข้างเคียงเหล่านี้มักเป็นอาการชั่วคราวและจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน

ข้อควรระวังในการรับประทานยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉินไม่ควรรับประทานเป็นประจำ เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

หากจำเป็นต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉิน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานทุกครั้ง

วิธีการรับประทานยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉินมี 2 เม็ด โดยเม็ดแรกควรรับประทานภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และเม็ดที่สองควรรับประทานภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากรับประทานเม็ดแรก

หากรับประทานยาคุมฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ ในกรณีนี้ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับประทานเม็ดแรก

การใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นเพียงวิธีคุมกำเนิดฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ได้เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบถาวร ผู้หญิงควรเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

ณลักษณะของยาคุมฉุกเฉิน:

 1. การใช้งาน: ยาคุมฉุกเฉินควรใช้เมื่อเกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือมีการป้องกันที่ล้มเหลว และควรใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์นั้น
 2. ประสิทธิภาพ: ถ้าใช้ตามคำแนะนำ, ยาคุมฉุกเฉินสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากถึง 85-89%
 3. วิธีทำงาน: ยาคุมฉุกเฉินทำงานโดยการยับยั้งการปล่อยไข่จากรังไข่และการเปลี่ยนแปลงเยื่อบุมดลูก เพื่อป้องกันการฝังตัวของวิปโยค

หมายเหตุ:

 • ยาคุมฉุกเฉินไม่ควรใช้เป็นวิธีการคุมกำเนิดหลัก เนื่องจากมีประสิทธิภาพน้อยกว่าวิธีการคุมกำเนิดประจำวันหรือวิธีอื่นๆ
 • ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
 • ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยา

กรณีที่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉิน:

 • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้วิธีการคุมกำเนิด
 • วิธีการคุมกำเนิดล้มเหลว เช่น ถุงยางอนามัยแตกหรือไถหลุด
 • ในกรณีของการถูกข่มขืนและไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์

ในบางประเทศ, ยาคุมฉุกเฉินสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา แต่ในบางประเทศอาจต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์. กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการเข้าถึงยาคุมฉุกเฉิน.