โรคเมลิออยด์ (ไข้ดิน)

0
15
โรคเมลิออยด์ (ไข้ดิน)

โรคเมลิออยด์ (Meliodosis) หรือที่รู้จักกันในประเทศไทยว่า “ไข้ดิน” เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ซึ่งพบอยู่ในดินและน้ำขังในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย และภูมิภาคเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้

สาเหตุ

โรคเมลิออยด์เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ซึ่งพบได้ในดินและน้ำ เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ได้แก่

 • ผ่านทางผิวหนัง เช่น หากมีบาดแผลและเดินบนดินหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้
 • ผ่านทางลมหายใจ กรณีที่มีการฟุ้งของฝุ่นหรือดินที่มีเชื้ออยู่และสูดดมเข้าไป ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ปอด จะส่งผลให้เกิดอาการปอดอักเสบ
 • ผ่านทางทางเดินอาหาร กรณีรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ

อาการ

อาการของโรคเมลิออยด์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการเลย แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการภายใน 1-14 วันหลังจากได้รับเชื้อ อาการทั่วไปของโรคเมลิออยด์ ได้แก่

 • ไข้สูง
 • หนาวสั่น
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลด

ในบางกรณี ผู้ป่วยอาจมีอาการที่รุนแรงกว่า เช่น

 • ฝีหนองที่ผิวหนัง
 • ปอดอักเสบ
 • การติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ไตวาย
 • เสียชีวิต

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรคเมลิออยด์สามารถทำได้โดยการตรวจหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ น้ำเหลือง หรือเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ

การป้องกัน

ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเมลิออยด์ แต่มีวิธีป้องกันโรคได้หลายวิธี ได้แก่

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ
 • สวมรองเท้าบูทและถุงมือเมื่อทำงานกับดินหรือน้ำ
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสกับดินหรือน้ำ
 • รับประทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาด

ภาวะแทรกซ้อน

โรคเมลิออยด์อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น

 • ฝีหนองที่ผิวหนัง
 • ปอดอักเสบ
 • การติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ไตวาย
 • เสียชีวิต

อัตราการเสียชีวิต

อัตราการเสียชีวิตของโรคเมลิออยด์ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้สูงถึงร้อยละ 50-60

3 / 3

โรคเมลิออยด์ (Meliodosis) หรือที่รู้จักกันในประเทศไทยว่า “ไข้ดิน” เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ซึ่งพบอยู่ในดินและน้ำขังในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย และภูมิภาคเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้

อาการ:

 • อาการเบื้องต้นของโรคเมลิออยด์อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของอาการปอดอักเสบ, ไข้, ปวดเมื่อยตามร่างกาย, ปวดศรีษะ หรืออาการเช่นเดียวกับโรคติดเชื้อที่อื่น ๆ
 • ในบางกรณี, แบคทีเรียทำให้เกิดการติดเชื้อแบบเฉียบพลันที่รุนแรงและระบบหายใจล้มเหลว
 • มีการติดเชื้อแบบเรื้อรัง ซึ่งอาจจะไม่แสดงอาการเป็นเวลานาน แต่เมื่อเกิดอาการขึ้นอาจมีการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่าย และการติดเชื้อที่อวัยวะต่างๆ

การติดต่อ:

 • สามารถติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับดินหรือน้ำที่มีแบคทีเรีย
 • ผ่านการสูดละอองน้ำที่มีแบคทีเรียเข้าไปยังปอด
 • การติดเชื้อผ่านการกินอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนแบคทีเรีย
 • ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คน

การป้องกัน:

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินหรือน้ำขังที่ปนเปื้อน
 • ใส่ถุงมือหากต้องทำงานที่สัมผัสกับดิน
 • ระมัดระวังในการบริโภคน้ำ และให้ต้มน้ำก่อนดื่ม

การรักษา:

 • โดยทั่วไปจะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าแบคทีเรีย โดยอาจจะต้องรักษาเป็นเวลานาน
 • การรักษาอาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะหลายชนิดและเป็นเวลานาน เนื่องจากแบคทีเรียนี้มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะบางชนิด

โรคเมลิออยด์เป็นโรคที่สามารถทำให้เกิดการตาย ดังนั้น หากมีอาการที่สงสัยว่าติดเชื้อ ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว.