7 ข้อเสียของกัญชา

0
59
7 ข้อเสียของกัญชา

7 ข้อเสียของกัญชา

ข้อเสียของกัญชาคือสามารถทำให้คุณอ่อนแอต่อโรคต่างๆ ได้มากขึ้น สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และสามารถเปลี่ยนวิธีที่สมองของคุณพัฒนาได้ กัญชาถูกใช้เป็นยามาช้านานแล้ว การใช้กัญชาเป็นยาไม่ใช่เรื่องใหม่ อันที่จริงมีการใช้งานอย่างน้อย 4,000 ปีที่ผ่านมา กัญชาเป็นยาที่ใช้มากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งและมีข้อดีหลายประการ อย่างไรก็ตาม การใช้กัญชาก็มีข้อเสียเช่นกันและเราไม่ควรมองข้าม

– กัญชาอาจทำให้ความจำเสื่อมในระยะสั้นได้เมื่อบริโภคในปริมาณมาก
– นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ปัญหาระยะยาวเช่นโรคจิตเภทและโรคจิต
– กัญชามีคุณสมบัติเสพติดได้
– นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพจิต

กัญชาได้รับการรับรองในหลายประเทศ แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่หลายประการ

มีความเสี่ยงในการพัฒนาการเสพติดกัญชา กัญชาสามารถเสพติดได้เพราะมีเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) THC เป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตที่ทำให้รู้สึกสูง ความเสี่ยงของการเสพติดกัญชาอาจสูงขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มใช้กัญชาตั้งแต่อายุยังน้อยและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล

1. ทำลายสมรรถภาพทางกาย ผู้เสพกัญชาในปริมาณมาก เป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม จนไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงงาน ความคิด และการตัดสินใจ รวมทั้งจะมีลักษณะ Amotivation Syndrome คือ การหมดแรงจูงใจของชีวิต จะไม่คิดทำอะไรเลย อยากอยู่เฉยๆ ไปวันๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นอย่างมาก

2. ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเสพติดกัญชามีผลร้ายคล้ายกับการติดเชื้อเอดส์ (HIV) กล่าวคือ กัญชาจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานเสื่อมลงหรือบกพร่อง ร่างกายจะอ่อนแอและติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย

3. ทำลายสมอง การเสพกัญชาแม้เพียงในระยะสั้น ทำให้ผู้เสพบางรายสูญเสียความทรงจำ เพราะฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้สมองและความจำเสื่อม เกิดความสับสน วิตกกังวล และหากผู้เสพเป็นผู้มีอาการของโรคจิตเภท หรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเสี่ยง ที่จะเกิดอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติทั่วไป

4. ทำให้เกิดมะเร็งปอด เนื่องจากผู้เสพจะอัดควันกัญชาเข้าไปในปอดลึกนาน หลายวินาที การสูบบุหรี่ยัดไส้กัญชาเพียง 4 มวน ซึ่งเท่ากับการสูบบุหรี่ 1 ซอง หรือ 20 มวน นั้นสามารถทำลายการทำงานของระบบ ทางเดินหายใจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมะเร็งได้มากกว่าคนสูบบุหรี่ธรรมดาถึง 5 เท่า และในกัญชายังมีสารเคมีที่เป็นอันตราย สามารถให้เกิดโรคมะเร็งได้

5. ทำร้ายทารกในครรภ์ กัญชาจะทำลายโครโมโซม ฉะนั้นหญิงที่เสพกัญชาในระยะตั้งครรภ์ ทารกที่เกิดมาจะพิการมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ความผิดปกติของเซลล์ประสาทในสมอง ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศและพันธุกรรม

6. ทำลายความรู้สึกทางเพศ กัญชาจะทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในชายลดลง ทำให้ปริมาณอสุจิน้อยลง ทั้งยังพบว่า ผู้เสพติดกัญชามักกลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ

7. ทำลายสุขภาพจิต ฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้ผู้เสพมีอาการเลื่อนลอย ฝันเฟื่อง ความคิดสับสนและมีอาการประสาทหลอนจนควบคุมตนเองไม่ได้ ซึ่งถ้าเสพเป็นระยะเวลานานจะทำให้มีอาการจิตเสื่อม