RSV เทียบกับ ไข้หวัดใหญ่

0
13
RSV เทียบกับ ไข้หวัดใหญ่

RSV และไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็ก แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ทั้งสองโรคเกิดจากไวรัส แต่ RSV เกิดจากไวรัส RSV ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซา RSV มักส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีสุขภาพดีทุกวัย

ตารางเปรียบเทียบ RSV และไข้หวัดใหญ่

ลักษณะ RSV ไข้หวัดใหญ่
สาเหตุ ไวรัส RSV ไวรัสอินฟลูเอนซา
อาการ ไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ความรุนแรง รุนแรงกว่าในเด็กเล็ก รุนแรงกว่าในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว
การแพร่เชื้อ ผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากจมูกและปาก ผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากจมูกและปาก ไอ จาม
การป้องกัน วัคซีน RSV สำหรับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ถึง 2 ปี วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับทุกคนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
การรักษา ไม่มียารักษาเฉพาะ ยาต้านไวรัส


อาการของ RSV และไข้หวัดใหญ่

อาการของ RSV และไข้หวัดใหญ่อาจคล้ายคลึงกัน โดยอาจมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลีย อย่างไรก็ตาม RSV มักทำให้เกิดอาการรุนแรงกว่าในเด็กเล็ก โดยอาจมีอาการหายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี๊ด หรือหอบหืด ในทางกลับกัน ไข้หวัดใหญ่มักทำให้เกิดอาการรุนแรงกว่าในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว โดยอาจมีอาการปอดบวมหรือภาวะหายใจล้มเหลว

การแพร่เชื้อของ RSV และไข้หวัดใหญ่

RSV และไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากจมูกและปากของบุคคลที่ติดเชื้อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อน

การป้องกัน RSV และไข้หวัดใหญ่

มีวิธีป้องกัน RSV และไข้หวัดใหญ่ได้หลายวิธี รวมถึง:

 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ
 • ฉีดวัคซีน RSV สำหรับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ถึง 2 ปี
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับทุกคนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

การรักษา RSV และไข้หวัดใหญ่

ไม่มียารักษาเฉพาะสำหรับ RSV หรือไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม อาการบางอย่างสามารถบรรเทาได้ด้วยยา เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ และยาละลายเสมหะ ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาการติดเชื้อ RSV หรือไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรง

ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า ปวดตา ปวดศีรษะ ไข้สูง หนาวสั่น และอาการทางระบบทางเดินหายใจ โรคนี้มักจะระบาดในช่วงฤดูกาลเปลี่ยนแปลง และสามารถเกิดการระบาดในลักษณะการระบาดของโรคติดต่อ

อาการของไข้หวัดใหญ่:

 1. ไข้ และ/หรือ หนาวสั่น
 2. ปวดศีรษะ
 3. ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 4. น้ำมูกไหล คัดจมูก
 5. ไอ
 6. อาจมีอาการเจ็บคอ หรือ เสียงแหบ

การป้องกัน:

 1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่: การฉีดวัคซีนเป็นวิธีการป้องกันที่ได้ผลมากที่สุด แนะนำให้คนทุกวัยที่มีความเสี่ยงเฉพาะกลุ่ม และคนทั่วไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 2. ล้างมือบ่อย ๆ: การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัส
 3. ใช้เจลแอลกอฮอล์: เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำจัดเชื้อไวรัส
 4. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไข้หวัด

การรักษา: การรักษาไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เน้นที่อาการ ในกรณีของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการรุนแรง อาจจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส การรักษาด้วยยาต้านไวรัสควรเริ่มต้นในระยะ 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ

ต้องบอกว่าไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากโรค COVID-19 ซึ่งเกิดจากไวรัส SARS-CoV-2 แต่ทั้งสองโรคนี้มีลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การวินิจฉัยที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ.

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

การป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ดังนี้:

 1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่: การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่และความรุนแรงของอาการ.
 2. ล้างมือบ่อย ๆ: ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหลังจับสิ่งของที่ถูกสัมผัสโดยผู้อื่น, หลังจากการไอ หรือการจาม, และก่อนรับประทานอาหาร.
 3. ใช้เจลแอลกอฮอล์: เจลแอลกอฮอล์สามารถกำจัดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ใช้เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% ในส่วนประกอบ.
 4. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มีอาการ: หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ.
 5. ปกป้องตนเองเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด: การใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น หรือเมื่อต้องมีการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการสามารถช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้.
 6. เน้นการเสริมภูมิคุ้มกัน: การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ, การนอนพักเพียงพอ, และการออกกำลังกายสม่ำเสมอสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานต่อการติดเชื้อ.
 7. เจาะจงกับกลุ่มเสี่ยง: บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ, คนที่มีโรคประจำตัว, เด็ก และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการป้องกันและความคำนึงคอยเป็นพิเศษ.
 8. หลีกเลี่ยงการเดินทาง: หากที่ภูมิภาคของคุณมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่, ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ.

ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการป้องกันเหล่านี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้.