การถนอมอาหารมีอะไรบ้าง

0
30
การถนอมอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพที่สุด

การถนอมอาหารเป็นวิธีการจัดเก็บหรือประมวลอาหารเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้นาน โดยไม่เสียคุณภาพหรือกลิ่น การถนอมอาหารสามารถทำได้ด้วยหลายวิธี ดังนี้:

 1. การแช่เย็น/แช่แข็ง: เป็นวิธีการถนอมที่ใช้กันทั่วไป ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง เพื่อช้าลงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร.
 2. การต้ม: วิธีการนี้เป็นการฆ่าจุลินทรีย์โดยใช้ความร้อน เช่น การต้มน้ำเปล่า, การต้มยำหรือการประกวด
 3. การแห้ง: ลดความชื้นของอาหาร เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น ปลาแห้ง, เนื้อแห้ง
 4. การหมัก: ใช้แบคทีเรีย, ยีสต์, หรือเชื้อราในการประมวลอาหาร เช่น น้ำปลา, น้ำตาลหมัก, กิมจิ
 5. การเกลือ: เพิ่มความเค็มในอาหารเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น ปลาเค็ม, เนื้อเค็ม
 6. การเผาหรือการย่าง: ใช้ความร้อนจากไฟเพื่อถนอมอาหาร เช่น ปลาย่าง, เนื้อย่าง
 7. การกระทำด้วยกรด: ใช้กรดเพื่อลดค่า pH ของอาหาร ทำให้เป็นสภาพที่ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น น้ำปลา, น้ำมะนาว
 8. การแพ็คแบบปราศจากอากาศ: การนำอาหารเข้าไปในซองที่ปิดสนิทและดูดอากาศออก หรือใช้เทคนิคการแพ็คแบบแมวฉี่ (vacuum sealing)
 9. การใช้สารเคมี: เพิ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการเสียสภาพของอาหาร เช่น สารป้องกันการเปลี่ยนสี, สารป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
 10. การดัง (canning): เป็นการนำอาหารเข้าไปในกระป๋องหรือแก้ว แล้วทำการยับอากาศและใช้ความร้อนในการฆ่าจุลินทรีย์

การถนอมอาหารควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับประเภทของอาหาร และควรระมัดระวังในการจัดเก็บเพื่อป้องกันการเสียสภาพของอาหารและสุขภาพของผู้บริโภค.

การถนอมอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพที่สุด

การถนอมอาหารมีหลายวิธี แต่ไม่ทุกวิธีที่มีผลต่อสุขภาพเท่ากัน วิธีการถนอมอาหารที่ดีต่อสุขภาพมักจะเน้นที่การรักษาคุณภาพของอาหาร โดยไม่เพิ่มสารเคมีหรือผสมผสานการเตรียมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ. วิธีการถนอมที่ดีต่อสุขภาพมีดังนี้:

 1. การแช่เย็น/แช่แข็ง: เป็นวิธีที่นิยมและดีต่อสุขภาพ เพราะไม่ใช้สารเคมีในการถนอม และสามารถรักษาคุณภาพของอาหารได้ดีถ้าทำอย่างถูกต้อง.
 2. การแห้ง: การแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารโดยลดความชื้น ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ การแห้งโดยใช้แดดเป็นวิธีที่ธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ.
 3. การหมัก: แม้ว่าจะใช้จุลินทรีย์ในการหมัก แต่การหมักที่ถูกต้องสามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยังมีผลิตภัณฑ์หมักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น probiotics.
 4. การเกลือ: แม้ว่าการเพิ่มเกลือเข้าไปจะช่วยในการถนอมอาหาร แต่ควรระวังการบริโภคเกลือเกินความต้องการของร่างกาย
 5. การดัง (canning): วิธีนี้สามารถถนอมอาหารได้ในระยะยาว แต่ควรระมัดระวังในการทำดัง และตรวจสอบการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง.
 6. การแพ็คแบบปราศจากอากาศ (Vacuum Sealing): วิธีนี้ช่วยลดความเสียหายจากออกซิเจนและเพิ่มอายุการเก็บรักษาของอาหาร

ทั้งนี้, การเลือกวิธีการถนอมควรพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทของอาหารและการใช้งาน และควรระมัดระวังการเพิ่มสารเคมีหรือสารป้องกันการเสียสภาพที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ.

BKK Healthcare เว็บไซต์ข้อมูลด้านสุขภาพ เทรนด์เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เรื่องรอบตัวด้านสุขภาพ 2023 ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นก่อนไปหาหมอจริงๆ