โภชนาการลูกต้องมีอะไรบ้าง

0
7
โภชนาการลูกต้องมีอะไรบ้าง

โภชนาการลูกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เด็กจำเป็นต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็ก ได้แก่

 • คาร์โบไฮเดรต เป็นพลังงานหลักของร่างกาย พบได้ในข้าว แป้ง น้ำตาล ผัก และผลไม้
 • โปรตีน จำเป็นในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย พบได้ในเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว และธัญพืช
 • ไขมัน จำเป็นเป็นแหล่งพลังงาน ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินบางชนิด และช่วยในการเจริญเติบโตของระบบประสาท พบได้ในน้ำมันพืช ถั่ว เมล็ดพืช และเนื้อสัตว์บางชนิด
 • วิตามิน จำเป็นในการทำงานของร่างกายในด้านต่างๆ เช่น การมองเห็น การเจริญเติบโต และการซ่อมแซมเซลล์ พบได้ในผักและผลไม้
 • แร่ธาตุ จำเป็นในการทำงานของร่างกายในด้านต่างๆ เช่น การสร้างกระดูก การทำงานของกล้ามเนื้อ และการควบคุมการเต้นของหัวใจ พบได้ในผักและผลไม้ ถั่ว ธัญพืช และเนื้อสัตว์
 • น้ำ: ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย, การขนส่งสารอาหาร และการขับของเสียออกจากร่างกาย
 • เส้นใย: ช่วยในการย่อยอาหารและการขับของเสีย สามารถหาได้จากผัก, ผลไม้, และธัญพืช

ในแต่ละช่วงวัยของเด็ก ความต้องการสารอาหารจะแตกต่างกันไป พ่อแม่ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเหมาะสม

โภชนาการลูกในแต่ละช่วงวัย

 • ช่วงวัยทารก (0-1 ปี) ทารกต้องการสารอาหารครบถ้วนจากนมแม่หรือนมผงเป็นหลัก พ่อแม่ควรให้ทารกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และควรให้นมแม่ต่อไปควบคู่ไปกับอาหารเสริมจนอายุครบ 2 ปี
 • ช่วงวัยเด็ก (1-3 ปี) เด็กวัยนี้เริ่มกินอาหารเสริมได้ พ่อแม่ควรให้ลูกกินอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน เน้นผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
 • ช่วงวัยก่อนวัยเรียน (3-6 ปี) เด็กวัยนี้เริ่มมีกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จึงต้องการพลังงานและสารอาหารเพิ่มขึ้น พ่อแม่ควรให้ลูกกินอาหารให้ครบ 3 มื้อ และควรเสริมอาหารว่างที่มีประโยชน์ระหว่างมื้อ
 • ช่วงวัยประถมศึกษา (6-12 ปี) เด็กวัยนี้เข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้น พ่อแม่ควรให้ลูกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และควรเน้นผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
 • ช่วงวัยรุ่น (12-18 ปี) วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก จึงต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้น พ่อแม่ควรให้ลูกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และควรเน้นผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง

เคล็ดลับในการเลือกอาหารให้ลูก

 • เลือกอาหารสดใหม่ สะอาด และปลอดภัย
 • เลือกอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
 • ปรุงอาหารด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้คงคุณค่าทางอาหารไว้

โภชนาการที่ดีมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก พ่อแม่ควรใส่ใจในการรับประทานอาหารของลูก เพื่อให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์