การให้คะแนนการปวด ด้วยการ วัดระดับอาการปวด เพราะอะไร ทำไมต้องให้คะแนน

0
76
อาการปวด

#การให้คะแนนอาการปวด เพราะอะไร ทำไมต้องให้ ได้กี่คะแนนกัน
#ทำไมต้องถามว่าปวดที่ระดับเท่าไหร่?

อาการปวด เราจะมีตัวชี้วัด เรียกว่า Wong baker rating scales ????

โดยให้ ผู้ที่มีอาการ บ่งแจ้ง ประเมินคะแนน ระดับความปวด เพราะ อาการปวด แต่ละบุคคล มีความแตกต่างกัน ????

#โดยหลักการชี้วัด เราจะใช้ Parameter ในการบ่งชัด ข้ออาการปวด เป็น PQRSTL หรือ NLDOCAT

ขอยกตัวอย่าง แบบ PQRSTL นะครับ

?????????

1. Provoke – ปัจจัยอะไรบ้างที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวด

2. Palliative – ดูแลบรรเทาอาการปวดได้อย่างไร อาการปวดดีขึ้นเมื่อไหร่

3. Quality – ปวดแบบไหน เช่น ปวดตุบ ตื้อ ร้าว แสบร้อน ยิบๆ อาการปวดจะบ่งชี้ถึงความผิดปกติได้ เช่น กล้ามเนื้อ หรือ ระบบประสาท