ทำความเข้าใจกับ “ ฟันปลอม ”

0
95

ทำความเข้าใจกับ “ฟันปลอม”

ฟัน.ปลอม สำคัญอย่างไร?
ฟัน.ปลอม มีส่วนสำคัญที่เข้าไปช่วยทดแทนฟันที่หายไปเพื่อป้องกันไม่ให้การเคลื่อนที่ของฟันติดกันหรือฟันตรงข้ามกับพื้นที่ฟันที่หายไป

ถ้าซี่ที่อยู่ติดกันขยับ เลื่อนหรือเอียงเข้าไปในช่องว่างนี้จะส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันที่ขยับและฟันอีกซี่หนึ่งซึ่งสามารถเป็นสาเหตุทำให้เกิดเศษอาหารเข้าไปติด โรคเหงือกหรือบุคลิกภาพที่ดูไม่สวยงาม

ถ้าฟันตรงข้ามดันขึ้นหรือลงไปในช่องว่างฟันที่หายไปก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบการบดเคี้ยวซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นสาเหตุของการบดเคี้ยวเข้ามาแทรก

วิธีการ | ฟันปลอม สะพานฟัน รากเทียม

ครอบฟัน
การครอบฟัน (Crown) เป็นการบูรณะฟัน กรณีฟันแตก ฟันหัก หรือฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว ปัจจุบันใช้การครอบฟันแบบเซรามิค ล้วน ในการทดแทนฟันด้านหน้า เพราะจะมีสีฟันเสมือนจริง และจะใช้การครอบฟัน แบบพอร์ซเลนผสมโลหะ ในการทดแทนฟันกราม เพื่อใช้บดเคี้ยว การเลือกใช้การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟัน

รากฟันเทียม
การฝังรากเทียมเป็นการทำฟัน.ปลอมชนิดหนึ่งเพื่อทดแทนฟันที่หายไปด้วยการทำรากฟันเทียม (Implant) ทดแทนรากฟันจริง เพื่อให้สามารถมีฟันเสมือนจริงได้ดังเดิม โดยการฝังรากฟันเทียมไทเทเนียมลงบนกระดูกรองรับฟัน เพื่อเป็นฐานให้แก่ฟัน.ปลอมที่จะสร้างขึ้นมาใหม่

เป็นรากฟันเทียมที่ให้ผลเป็นที่ยอมรับมากที่สุด โดยรอเวลาหลังผ่าตัดฝังรากเทียมประมาณ 3 เดือนเพื่อให้เกิดการยึดติดของกระดูกกับผิวรากฟันแล้วทำการครอบฟันลงไปบนรากเทียมที่ฝังไว้

ฟันปลอม

ฟัน.ปลอม

ฟัน.ปลอม คือ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบฟันเพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป ไม่ว่าจะเป็นฟัน 1 ซี่หรือฟันทั้งปากที่หายไป

ฟัน.ปลอมมี 3 ชนิด ได้แก่
1) ฐานพลาสติก
2) ฐานโลหะ
3) วัสดุเทอร์โมพลาสติก

ข้อดี
1) ใช้งานง่าย
2) ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสะพานฟันและรากเทียม

ข้อเสีย
1) มีข้อจำกัดเรื่องการยึดอยู่
2) มีข้อจำกัดเรื่องการออกเสียง ความถนัดในการพูด
3) มีข้อจำกัดเรื่องการรับรู้รสชาตอาหาร
4) สามารถทำให้สันเหงือกละลายเพิ่มเติมได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน.ปลอมหลวมหรือกดทับ

การทำสะพานฟัน

เป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการครอบฟัน 2 จุด โดยใช้ฟัน.ปลอม เป็นการเชื่อมระหว่างช่องว่างของฟันที่หายไป จึงเรียกว่า สะพานฟัน (Bridge) เมื่อเรามีฟันที่หายไป จะส่งผลถึงการสื่อสาร การพูด การเคี้ยวอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปได้ สะพานฟันถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่หายไป โดยสะพานฟันจะเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฟันซี่ข้างเคียงที่อยู่ข้างๆช่องว่างที่ฟันหายไป ช่วยเติมเต็มและทดแทนฟันที่หายไป ช่วยเสริมสร้างรอยยิ้มตามธรรมชาติ ช่วยให้สามารถเคี้ยวอาหาร พูด และวางขากรรไกรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยป้องกันมิให้ฟันซี่อื่นๆเคลื่อนออกจากตำแหน่งหรือล้มลงในช่องฟันหายได้ในอนาคต
ฟันที่ตัวสะพานฟันไปสวมยึดที่อยู่ข้างเคียงช่องว่างจะถูกเรียกว่าฟันหลักและฟันที่ทดแทนจะเรียกว่าฟันตัวลอย (Pontic หรือ ฟัน.ปลอม)

ฟันปลอม

สะพานฟันที่มักใช้บ่อยที่สุดสามประเภท ได้แก่:

1. สะพานฟันแบบธรรมดา เป็นประเภทที่ใช้มากที่สุด โดยมีการยึดฟันทั้งสองข้างของฟันที่หายไป (ฟันหลัก) โดยมีช่องว่าง (Pontic) ระหว่างฟันทั้งสองซี่
2. สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว จะใช้กรณีที่ไม่มีฟันข้างใดข้างหนึ่งของฟันที่หายไป ฟันหลักจะถูกเตรียมและฟันลอยจะถูกติดเข้าที่ปลายของฟันหลัก การรับแรงของฟันหลักในสะพานฟันประเภทนี้จะมากกว่าแบบแรก มีผลต่อความแข็งแรงของตัวฟันหลักในอนาคตได้
3. สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ สะพานฟันแบบนี้จะมีแกนโลหะและมีโลหะหรือพอร์เซเลนลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันหลักทั้งสองซี่ สะพานฟันแบบนี้เป็นทางเลือกที่ใช้ทดแทนสะพานฟัน แบบธรรมดา และมักใช้กับบริเวณฟันหน้าเท่านั้น สะพานฟันประเภทนี้มีโอกาสหลุดได้ง่ายกว่าสองแบบแรก

ข้อดีของการทำสะพานฟัน

• ทำได้ง่าย
• ค่ารักษาน้อยกว่ารากเทียม
• ใช้เวลาการรักษาสั้นกว่ารากเทียม
• ข้อเสียของสะพานฟัน
• ต้องมีการกรอฟันหลัก ทำให้เสียเนื้อฟัน
• มีการยึดติดกันหลายซี่ถ้าในอนาคตฟันหลักซี่ใดมีปัญหา อาจจำเป็นต้องรื้อทั้งสะพานฟัน

BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม

ขอบคุณรูปภาพจาก โรงพยาบาลเปาโลรังสิต , Pobpad

BKK Healthcare
BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม