รากฟันเทียมคืออะไร

0
69
รากฟันเทียม

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันของเทียม คือวัสดุที่ฝังลงในขากรรไกร เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งทันตแพทย์จะยึดติดที่ครอบฟันหรือสะพานฟันเข้ากับ “ราก” นี้ เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป รากเทียมมีรูปร่างคล้ายสกรู ทําจากโลหะไทเทเนียม มีความ หนา 3-5 มิลลิเมตร และยาว 8-16 มิลลิเมตร โดยปกติแล้วจะใช้เวลา 3-6 เดือน เพื่อให้รากเทียมติดได้อย่างแนบแน่นกับกระดูกขากรรไกร ก่อนที่จะใส่ฟันปลอมเข้าไป แต่ในบางกรณี อาจใช้เวลาเร็วกว่านั้น ส่วนที่ทดแทนรากฟันมักประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ รากเทียม ที่รูปร่างคล้ายสกรูในกระดูกขากรรไกร เดือยรองรับครอบฟันที่ติดกับเหงือก และครอบฟันซึ่ง อยู่ด้านบนของเหงือก ขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลานัดเพื่อทําการรักษา 4-8 ครั้ง รวมการตรวจรักษาทางทันตกรรมครั้งแรกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องทํารากเทียมเพื่อทดแทนฟันจํานวนเท่าใด

ทําไมจึงต้องมีรากฟันของเทียม

รากฟันของเทียมใช้เพื่อทดแทนฟันที่หายไปอันเนื่องจากการ บาดเจ็บ โรคฟันผุ โรคเหงือก หรือการสูญเสียฟันที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (ฟันหายไป) หากคุณสูญเสียฟันจํานวนหลายซี่ ทันตแพทย์สามารถฝังรากฟันของเทียมจํานวนหลายชิ้นเพื่อเป็นฐานรองรับสะพานฟันหรือฟันปลอมแบบถอดได้ ขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการรักษากับทันตแพทย์จะกินเวลาไม่มากนัก แต่มักจะมีระยะเวลาการรอที่ค่อนข้างนานเพื่อให้รากเทียมและกระดูกผสานกัน โดยระยะเวลาการรอจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน

ใครบ้างที่สามารถใส่รากฟันเทียมได้

การฝังรากเทียมเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและเหมาะสม กับคนจํานวนมาก คนส่วนใหญ่สามารถใส่รากเทียมได้ แต่ในบางกรณีอาจมีกระดูกในขากรรไกรไม่เพียงพอ หรืออาจมีสาเหตุทางด้านสุขภาพ หรือรับประทานยาที่จํากัดทางเลือก ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่รากเทียมจะหลวมและต้องถูกถอดออก ทันตแพทย์ของคุณจะดําเนินการตรวจทางทันตกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน และแจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถทํารากฟันของเทียมได้หรือไม่ หรือมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

รากฟันเทียม

ข้อดีของการทำรากฟันของเทียม

1. มีความสวยงามและใช้ได้ผลใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
3. ไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติ
4. ช่วยคงสภาพของกระดูกขากรรไกร
5. ช่วยแก้ปัญหาฟันปลอมหลวม

ขั้นตอนในการทํารากฟันของเทียม

1. การตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยทําการเอกซเรย์ และพิมพ์ฟันและแบบขากรรไกร
2. จากนั้นจะผ่าตัดเพื่อใส่รากเทียม และรอให้รากเทียมผสานติดกับกระดูกโดยธรรมชาติซึ่งใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน
3. ทันตแพทย์อาจตัดสินใจที่จะฝังรากเทียมไว้ใต้เหงือกเพื่อให้รากเทียมผสานกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ซึ่งจะต้อง
ทําการผ่าตัดเล็กๆ เพื่อต่อเดือยรองรับครอบฟันให้ยึดติดกับเหงือก
4. เมื่อรากเทียมยึดติดแน่นสนิทดีแล้ว ทันตแพทย์จะพิมพ์ฟันและดําเนินขั้นตอนทางเทคนิคทันตกรรมเพื่อทําครอบ
ฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอม
5. ทันตแพทย์จะใส่ส่วนประกอบสุดท้ายภายในช่องปาก
6. หลังจากใส่รากเทียมแล้วทันตแพทย์จะทำการนัดตรวจเพิ่มเติม

BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม

ขอบคุณรูปภาพจาก Paolo Hospital

BKK Healthcare
BKK Healthcare เว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม