“กัญชา” รักษามะเร็ง รพ. พญาไท นวมินทร์ชูจุดเด่นดูแลครบวงจร

0
78
กัญชารักษามะเร็ง

“กัญชา” รักษามะเร็ง รพ. พญาไท นวมินทร์ชูจุดเด่นดูแลครบวงจร

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์เผยเป็นโรงพยาบาลลำดับต้นๆในการนำสารสกัดจากกัญชามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมชูวิสัยทัศน์ผสานความร่วมมือทีมแพทย์ที่มีความรู้ ความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล

นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลลำดับต้นๆของไทยในการนำสารสกัดจากกัญชา เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยทีมแพทย์พร้อมด้วยสหสาขาวิชาชีพ ที่มากประสบการณ์ และมีความชำนาญการโดยตรง เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยมะเร็ง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังคงมุ่งเน้นการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยมีจุดแข็งทางด้าน Collaboration of Expertise การผสมผสานความร่วมมือระหว่างความเชี่ยวชาญจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลของบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาชีพต่างๆ ของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยี และ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในด้านต่างๆ มาใช้ร่วมกับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ล่าสุดความพร้อมให้บริการรถ Mobile Stroke Unit เพื่อให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ผ่านรถพยาบาลฉุกเฉินรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ เพื่อเข้ารับผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นได้ถึงที่บ้าน และพร้อมเริ่มการรักษาพยาบาลได้ทันที
อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลฯ ยังมีความพร้อมให้บริการดูแลรักษาระยะไกล (Telemedicine) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังโรงพยาบาลได้เข้ารับการรักษา หรือ ติดตามผลภายหลังรับการรักษา
รวมถึงยังมีบริการ Doctor at your Home โดยมีแพทย์ไปเยี่ยมและตรวจรักษาผู้ป่วยถึงที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่เข้ามารองรับให้กับผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (covid-19) เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับมารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เช่นกัน

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลฯ ยังผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาล พญาไท เปาโล ทั้งหมด 11 แห่ง รวมถึงยังเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือในกลุ่ม BDMS เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านต่างๆ ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล
สำหรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ นั้นถือว่ามีความพร้อมทั้งด้านทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรด้านต่างๆ เพื่อให้บริการพร้อมดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ไปพร้อมกับการให้ความสำคัญการดูแลในส่วนของญาติ หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วย (Caretaker) อีกด้วย

นายแพทย์ศุภชาติ ชมภูนุช อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ กล่าวว่า จุดเด่นศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ฯ คือ การผสมผสานให้การรักษาดูแลผู้ป่วยในด้านต่างๆ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การวินิจฉัยเพื่อประเมินการให้การดูแลรักษา เช่น การผ่าตัด การใช้เคมี หรือ การฉายรังสีบำบัด เพื่อการรักษามะเร็ง ตลอดจนการให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีล่าสุด การรักษามะเร็งด้วยการใช้ยาพุ่งเป้า (Targeted Therapy)

ตลอดจนการดูแลกลุ่มผู้ป่วยในระยะท้ายๆ ที่ต้องการดูแลแบบประคับประคอง ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ความสามารถ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร่างกายภายหลังการกลับบ้าน ที่เป็นไปตามคุณภาพ มาตรฐาน ขั้นสูงสุด
“ปัจจุบัน ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ รองรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้เข้ารับบริการรักษาดูแลรักษาโรคมะเร็ง และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย”