ออฟฟิศซินโดรมเกิดจากอะไร

0
11
ออฟฟิศซินโดรมเกิดจากอะไร

“ออฟฟิศซินโดรม” หรือ “Office Syndrome” เป็นคำที่บ่งบอกถึงกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในสถานที่ทำงาน (โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องนั่งทำงานต่อเนื่องหน้าคอมพิวเตอร์) โดยไม่เปลี่ยนท่าทางบ่อย ๆ หรือนานเกินไป และอาจเกิดจากการนั่งไม่ถูกท่า, การใช้เมาส์และคีย์บอร์ดที่ไม่เหมาะสม, หรือการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะสม

สาเหตุของออฟฟิศซินโดรมมีดังนี้:

 1. การนั่งไม่ถูกท่า โดยเฉพาะการนั่งงอกหลัง หรือ นั่งโค้งงอไปด้านหน้า
 2. การมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ต่ำหรือสูงเกินไป
 3. การใช้เมาส์และคีย์บอร์ด ที่ไม่ได้จัดวางในที่ที่เหมาะสม
 4. การนั่งทำงาน โดยไม่เปลี่ยนท่าทางหรือไม่ยืนยกตัวขึ้นหยุดพักในระหว่างการทำงาน
 5. ความเครียด จากการทำงาน ซึ่งสามารถกระตุ้นการเกิดปวดกล้ามเนื้อ
 6. การใช้โต๊ะและเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสม สำหรับการทำงาน
 7. ความแข็งแรงของแสงและความเข้มข้นของแสง จากหน้าจอคอมพิวเตอร์

อาการของออฟฟิศซินโดรมมักประกอบด้วย:

 • ปวดคอ
 • ปวดหลังบริเวณบน
 • ปวดหัวไหล่
 • ความตึงที่กล้ามเนื้อแขน และมือ
 • ปวดมือและนิ้วมือ
 • อาการปวดหัวจากการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน
 • การมีอาการตาแห้ง การร้อนตา หรือปวดตา

หากมีอาการของออฟฟิศซินโดรม ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ดังนี้

 • เปลี่ยนอิริยาบถการทำงานบ่อยๆ
 • พักสายตาทุกๆ 20-30 นาที
 • ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
 • ลดน้ำหนักตัวหากมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป
 • ปรึกษาแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีวิธีป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้ด้วย ดังนี้

 • เลือกเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับสรีระ
 • ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา
 • วางคีย์บอร์ดให้อยู่ระดับเดียวกับข้อมือ
 • ใช้เมาส์แบบไร้สายเพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ
 • ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
 • ลดน้ำหนักตัวหากมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

ออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทำงานออฟฟิศ หากมีอาการของออฟฟิศซินโดรม ควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นและลุกลามจนกลายเป็นอาการเรื้อรัง

เพื่อป้องกันและแก้ไขอาการของออฟฟิศซินโดรม, ควรปรับการนั่ง, การจัดโต๊ะทำงาน, และอุปกรณ์ให้ถูกต้อง, หยุดพักและทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอ, และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม.

วิธีแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

วิธีแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม มีดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

 • เปลี่ยนอิริยาบถการทำงานบ่อยๆ ทุกๆ 20-30 นาที โดยลุกขึ้นเดินยืดเส้นยืดสาย ขยับแขนขา คอ บ่า ไหล่ เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • พักสายตาทุกๆ 20-30 นาที โดยมองออกไปไกลๆ หรือหลับตาพักสายตาสักครู่
 • ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ แขน และมือ
 • ลดน้ำหนักตัวหากมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

2. ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • เลือกเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับสรีระ โดยเก้าอี้ควรมีพนักพิงหลังที่ปรับระดับได้ โต๊ะทำงานควรมีระดับเหมาะสมกับส่วนสูงของผู้ใช้งาน
 • ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา โดยให้ขอบบนของหน้าจออยู่ในระดับสายตาหรือต่ำกว่าเล็กน้อย
 • วางคีย์บอร์ดให้อยู่ระดับเดียวกับข้อมือ โดยให้ข้อมืออยู่ในแนวตรง
 • ใช้เมาส์แบบไร้สายเพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ

3. รักษาด้วยยาหรือกายภาพบำบัด

หากมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่รุนแรงหรือเรื้อรัง อาจจำเป็นต้องรักษาด้วยยาหรือกายภาพบำบัด โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

4. ปรึกษาแพทย์

หากมีอาการออฟฟิศซินโดรมที่ทำให้รู้สึกไม่สบายหรือรบกวนชีวิตประจำวัน ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีวิธีป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้ด้วย ดังนี้

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง
 • ปรับท่านั่งทำงานให้เหมาะสม
 • พักสายตาบ่อยๆ
 • ลดน้ำหนักตัวหากมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

ออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทำงานออฟฟิศ หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ก็สามารถป้องกันและรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมได้