8 ข้อคิดเพื่อโลกของเด็กในอนาคต จาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก

0
56
8 ข้อคิดเพื่อโลกของเด็กในอนาคต จาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก

8 ข้อคิดเพื่อโลกของเด็กในอนาคต จาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก

หลังจากที่พริสซิลลา ชาน ภรรยาของมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก จะช่วยสร้างความก้าวหน้าต่อมวลมนุษยชาติต่อไป เมื่อเราเห็นศักยภาพของคนจำนวนมากถูกวิดรอนบผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก ได้ให้กำเนิดบุตรสาว “แมกซ์” ลูกสาวคนแรกของพวกเขา นอกจากประกาศบริจาคหุ้นเฟซบุ๊กจำนวน 99% ความไม่เท่าเทียม ทางเดียวที่จะนำกลับมาคือเปิดช่องให้แก่การกุศลแล้ว ยังได้เขียนจดหมายไว้ล่วงหน้าถึงลูก ซึ่งมี เทียมแก่ทุกความคิดและทุกคนบนโลก เนื้อหาหลายส่วนที่น่าสนใจและซาบซึ้งในความเป็นพ่อแม่อย่าง บางเรื่องเป็นสิ่งที่เราต้องเสี่ยงในวันนี้ เพื่อบทเรียน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 

  1. เราต้องการให้ลูกเติบโตมาบนโลกที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ สิ่งที่ คนอาจเห็นอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงเราทำไม่ใช่เพราะรักลูกมาก แต่เพราะเชื่อว่านี่คือความรับผิดชอบ หรือการสื่อสารเท่านั้น แต่อีกด้านหนึ่งอินเทอร์เน็ดได้ช่วยต่อเด็กในรุ่นต่อๆ ไป คนไว้ ทุกๆ 10 คนจะมี 1 คนที่หลุดพ้นจากความยากจน
  1. เราเชื่อว่าทุกชีวิตบนโลกมีคุณค่าเท่าเทียมกันทั้งปัจจุบัน งานใหม่ถูกสร้างขึ้นมา 1 งานและอนาคต ซึ่งเป็นหน้าที่ต้องช่วยกันทุ่มเทให้อนาคตมีคุณภาพ 8. การสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม เริ่มจากสร้างชุมชนที่ดีและชีวิตที่ดีขึ้น แข็ง เพราะเด็กๆ ได้รับโอกาสที่ดี และเรียนรู้ได้เต็มที่
  1. เราคาดหวังว่า อีก 100 ปีข้างหน้า จะสามารถป้องกัน รู้ได้เต็มที่เมื่อพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงและรักษาโรดได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด และต้องช่วยกันผลักดันให้สำเร็จได้จริง

 

  1. สังคมโลกจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม ไม่ใช่ เพราะเพื่อการกุศลหรือความยุติธรรม แต่เพราะความเท่าเทียม